Podcast

Afscheidsfotograaf

Boukje Canaan

Een bijzonder afscheid verdient een Afscheidsfotograaf die verdriet begrijpt, die onopvallend, met gevoel en op gepaste afstand, maar ook betrokken ieder afscheid in prachtige, persoonlijke beelden omzet.

Afleveringen

S0 / A56 - 05 februari 2021

Natuurlijk, het is logisch dat je zelf ook enorm bezig bent met een verlies en hoewel niet zo bedoeld, maar niet in staat bent om voldoende aandacht aan een kind of de kinderen te geven. De sociale, naaste omgeving kan enorm behulpzaam zijn om daarbij te helpen.

S0 / A55 - 05 februari 2021

Ook een kind wil best praten, maar niet op commando. Stel gewoon de vraag of het kind over haar of zijn verdriet of gemis wil praten.

S0 / A54 - 05 februari 2021

Het lijkt vaak eenvoudig en logisch maar het advies van de fotograaf is om altijd even te overleggen. Belangrijk is ook om te beseffen dat er belangrijk een kwaliteitsverschil is tussen afbeelding die op het internet te zien zijn en afbeeldingen bestemd voor een mooie afdruk als èchte foto...

S0 / A14 - 05 februari 2021

Allemaal goede bedoelingen maar wèl verkeerde bedoelingen.Kinderen weghalen en de waarheid verbloemen is absoluut de - vaak goed bedoelde - maar wèl verkeerde manier.Richard Hattink vertelt in deze uitzending waarom de waarheid voor kinderen niet verborgen mag worden.

S0 / A14 - 05 februari 2021

Kinderen deken meer dan wij verwachten, alléén op hun eigen manier én... vooral over de berichten die ze van volwassenen ontvangen.Oma of Opa, Pappa of Mamma wordt geen sterretje aan de hemel want ze blijven zoeken naar dat ene sterretje.

S0 / A11 - 05 februari 2021

Het antwoord van Richard Hattink is eerlijk zijn en geen smoesjes ophangen want kinderen hebben het recht om de waarheid te kennen.Géén uitvluchten en géén sterretjes verhalen of om de waarheid heen draaien, wèl op een begrijpelijke manier...

S0 / A11 - 05 februari 2021

Na de Pabo gewerkt binnen het onderwijs in het onderwijs.Eerst in het speciaal basisonderwijs, daarna in voortgezet speciaal onderwijs.Hij volgde in de avonduren de Masteropleiding Ecologische Pedagogiek, met als afstudeeronderzoek...

S0 / A12 - 05 februari 2021

Richard Hattink verstaat de kunst om kinderen, juist onder voor hen vaak onbegrijpelijke omstandigheden wanneer er iemand in de naaste omgeving is overleden, te begrijpen en met hen over de dood te praten.Géén flauwekul verhalen waar een ki...

S0 / A45 - 14 januari 2021

De naam is officieel " DE WET OP DE LIJKBEZORGING " tegenwoordig vaak een beladen naam, maar wèl de juiste naam omdat deze naamgeving het doel van de wet omschrijft en absoluut niet de uitvaartplechtigheid.

S0 / A34 - 06 januari 2021

Verwisseling van graven, zeker kort na de uitvaart komt regelmatig voor. De grafmarkeerder waarop o.a. de naam van de overledene wordt gedrukt met daarbij de data en mogelijk een afbeelding voorkomt dat er bloemen en persoonlijke monumentjes op het verkeerde graf worden geplaatst.

Over Afscheidsfotograaf

Ik neem alle tijd voor dit soort fotografie. De situatie is te pittig om hier ‘licht’ mee om te gaan. Door het toelaten van een afscheidsfotograaf op emotionele momenten ontvangt men aandacht en gepaste inleving, want we voelen niet aan als een ‘vreemde’.

De liefdevolle momenten, de troostrijke en zelfs vrolijke elementen mogen namelijk niet ontbreken!

Bezoek de website van Boukje Canaan KLIK HIER

Luister via ...