Abonneer je op deze podcast:
Delen op:
Thema's in de Dao De Jing - S01 / A10
10. Diverse hoofdstukken uit Deel II (hoofdstuk 37 - 81)