De SamenWerkt!-podcast - S01 / A06
#6 - BeterBesluit (II): Zo neem je een gedragen besluit