De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2022 / E07

#7 The Right to Rot of begeleid doordraaien

De Psychiater Doorgezaagd over the Right to Rot, over de Mevrouw met de Stofzuiger, over Ziekte-inzicht, FeedForward, Hoe was jouw maand eigenlijk(?), Atriumfibrilleren, Ronnie en de Eigen Ervaring Doorgezaagd

Je kunt in deze aflevering een aantal vaste rubrieken van ons verwachten. We nemen de Feedback van luisteraars van onze Podcast door. We bespreken de afgelopen maand, het verhaal van de Mevrouw met de Stofzuiger krijgt een vervolg, een artikel van psycholoog Tom van Wel over de term Ziekte-inzicht. De documentaire CrazyWise. En de eigen ervaring doorgezaagd komt natuurlijk ook weer aan bod en dat op basis van de gekozen letters A en R en dus in het bijzonder over Atriumfibrilleren, Ronnie, Rokus en Rotterdam.

In deze Podcast behandelen we graag vragen van luisteraars. Dus, als jij die hebt, stuur ze aan rokus@icloud.com en/of spreek je vraag in. Op zeker dat we die vraag gaan bespreken en behandelen, om maar in GGZ-terminologie te blijven. 

Veel plezier en wijsheid gewenst met het luisteren naar deze aflevering van de Podcast, de Psychiater Doorgezaagd.


company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...