De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2022 / E09

#9 Hannah Verboom, Jessica Villerius, De Eigen Ervaring Doorgezaagd en Everything is waiting for You

De Psychiater Doorgezaagd vanuit het NDSM in Amsterdam

Rokus had veel huiswerk in te halen, dus hij reflecteert op de documentaires Uit de Schaduw van Hannah Verboom en ECT bij Schizofrenie van Jessica Villerius.

De Eigen Ervaring Doorgezaagd wordt door Rokus ingevuld op basis van de letter P.

Over de mevrouw met de stofzuiger is deze keer niets nieuws te melden.

Vandaag een prangende vraag van een luisteraar voor Anne-Marie. Everything is waiting for you. Luister en huiver.

#depsychiaterdoorgezaagd #annemarievandam #rokusloopik #prangendevragenindeggz #werkenaaneenwerelddiewerktvooriedereen #deeigenervaringdoorgezaagd #vragenvanluisteraars #gedichten #hoewasjouwmaand #documentaires #boeken #artikelen #ervaringsdeskundigheid #alternatieven #interview

company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...