De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2022 / E05

#5 Drang en Dwang en Ouwe Koeien

Anne-Marie legt Rokus het fenomeen 'dwang' nog eens uit

Wat kun je verwachten van deze aflevering?

Anne-Marie legt Rokus het fenomeen 'dwang' nog eens uit.

Over Afstand en Nabijheid raken ze nooit uitgesproken, alsook over verhalen uit de oude doos.

Voorop staat hun liefde voor het vak. Altijd.

Dat hoor je in alles terug. 

Op 7 februari nemen ze weer een nieuwe aflevering op. Dan tappen ze uit een ander vaatje, want zoeken naar een geschikt Podcast-format, daar kun je zomaar een jaar over doen. 

Hou je vast, want ze hebben hem gevonden. 


company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...