De Psychiater Doorgezaagd - S2021 / A02

De Psychiater Doorgezaagd - een Russell Cummins Cliffhanger over de DSM-5

Op 6 februari 2021 startten Loopik en van Dam de Podcast 'de Psychiater Doorgezaagd'. Aan het einde van die aflevering beloofde Rokus een aantal ervaringsdeskundigen te vragen naar hun mening over dat classificatiesysteem. Russell Cummins heeft er een mening over. Over andere zaken ook trouwens. In de tweede week van maart 2021 volgt de tweede aflevering van deze Podcast. Hier alvast een voorproefje. 

company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

Luister via ...

Volg ons op ...