De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned - S2022 / E10

#10 Een korte broek naar je werk, kan dat!?

Over Etiquette en de Reddingsboot

Welkom bij deze nieuwe aflevering van de psychiater doorgezaagd. Waar gaan we het allemaal over hebben?

Allereerst onze welgemeende excuses, want we kregen van een luisteraar te horen dat de afleveringen soms te lang zijn en ook deze keer gaan we daar geen gehoor aan geven. We hadden simpelweg te veel te bespreken. Misschien is het een pleister op deze wonde dat we het gemiddelde van een aflevering per maand niet gaan halen en dan is een wat langere opname geoorloofd toch?! In deze aflevering heb ik slechts drie keer geknipt en fragmenten verwijderd. De rest kan wat ons betreft voor nu door de beugel.

Feedback van luisteraars, vragen aan luisteraars, een stage bij verschillende afdelingen van Arkin, een nieuwe New York Reis voor Anne-Marie, Zomergasten en Bessel van der Kolk, de Korte Broek en de Jurk, profileren op Social Media, Whirlpools en huisbezoeken, de mevrouw met de stofzuiger en een slimme interventie, en de eigen ervaring doorgezaagd op basis van de letters R en S, het komt allemaal aan bod.  

Alvast bedankt voor het luisteren en wij hopen vurig dat je onze Podcast wilt delen met jouw netwerk en een review achter wilt laten. 

#depsychiaterdoorgezaagd #demevrouwmetdestofzuiger #deeigenervaringdoorgezaagd #newyork #annemarievandam #rokusloopik #dekortebroek #dejurk #whirlpool #essence #zomergasten #besselvanderkolk #slimmeinterventie #arkin #mentrum #afleveringtien #podcast #veeltelang #doordebeugel #dereddingsboot


company logo

Over De Psychiater Doorgezaagd - The Psychiatrist Deboned

Anne-Marie van Dam en Rokus Loopik hebben elkaar een mensenleven geleden ontmoet bij de Centrale Riagg Dienst in Amsterdam. Anne-Marie werkte bij die acute dienst als (rijdende) psychiater en Rokus als sociaal psychiatrisch verpleegkundige die zich het lot van dak- en thuisloze mensen had aangetrokken. Zij leerden elkaar als het ware het vak van outreachende hulpverlening. Het waren roerige jaren. Ze zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Omdat het vak ze na zoveel jaren nog steeds oeverloos boeit, maar de talrijke vragen zijn gebleven,  slaan ze de handen ineen. In een Podcast. De Psychiater doorgezaagd. Alles in de hoop antwoorden te vinden. Op prangende vragen. 

For English Listeners! The episodes with an English title and 🇬🇧 are English spoken words. On Spotify you will find the letters 'GB' added to the title of the episode.

Luister via ...

Volg ons op ...