Digitale Fitheid - S03 / E03

Arjan Broere:"Ik zie dat kenniswerkers geen afspraken maken en niet normatief zijn."

Samenvatting

In deze aflevering van de podcast Digitale Fitheid spreekt Lykle de Vries met Arjan Broere over digitale fitheid en het belang van werkafspraken. Ze bespreken de frictie en oplossingen in digitale fitheid, waarbij Arjan benadrukt dat het essentieel is om te onderzoeken waarom bepaalde taken niet worden uitgevoerd en welke negatieve prikkels hieraan ten grondslag liggen. Ze bespreken ook het belang van werkafspraken en digitale hygiëne in teams, waarbij Arjan aangeeft dat het maken van expliciete afspraken en het regelmatig evalueren ervan cruciaal is voor effectieve samenwerking.

Tot slot bespreken ze de verschuiving van productiviteit naar slagkracht, waarbij ze benadrukken dat het doel is om mentale ruimte en slagkracht te creëren in plaats van alleen efficiënt te zijn. In dit deel van het gesprek bespreken Arjan Broere en Lykle de Vries de rol van aandacht en het wegruimen van obstakels bij productief werken als kenniswerker. Ze praten ook over het belang van dagelijkse notities en reflectie, en hoe dit kan helpen bij het organiseren van informatie en het terugkijken op wat er is gedaan. Daarnaast bespreken ze het belang van bewustzijn over informatie en het gebruik van tools, en het belang van digitale hygiëne en bewuste keuzes. Ze praten ook over routines, optimalisatie binnen de organisatie, en het belang van doelen en het onderdeel zijn van een organisatie. Verder bespreken ze het belang van het onder woorden brengen van doelen, het optimaliseren van werk, en het openstaan voor feedback en verschillende perspectieven. Ze praten ook over het belang van routines, het creëren van goede gewoontes, en het bewust aandacht geven aan gereedschap en digitale hygiëne. Tot slot bespreken ze het effect van de training op mensen en het belang van reflectie en het gebruik van accountability partners.

In het laatste deel van de podcast Digitale Fitheid bespreken Lykle de Vries, Martijn Aslander en Arjan Broere verschillende aspecten van digitale fitheid. Ze praten over de rol van accountability partners en teams bij het behalen van doelen, de invloed van organisaties op digitale fitheid, het fenomeen digitale schaamte en het Dunning-Kruger effect. Ze bespreken ook de uitdagingen van het verbeteren van digitale fitheid op team- en organisatieniveau, de rol van gewoontes en verandering binnen organisaties, en het belang van bewustwording en leren in het verbeteren van digitale fitheid.

De aflevering eindigt met aankondigingen van de derde Maand van de Digitale Fitheid en de Europese PKM Summit.

Take-aways

 • Onderzoek waarom bepaalde taken niet worden uitgevoerd en welke negatieve prikkels hieraan ten grondslag liggen.
 • Maak expliciete werkafspraken en evalueer deze regelmatig om effectieve samenwerking te bevorderen.
 • Verschuif de focus van productiviteit naar slagkracht, waarbij het doel is om mentale ruimte en slagkracht te creëren in plaats van alleen efficiënt te zijn. Het vermogen om de aandacht te hebben bij wat er hier en nu gebeurt, is cruciaal voor productief werken als kenniswerker.
 • Het wegruimen van obstakels en het hebben van de energie om dingen te fixen zijn belangrijk bij productief werken.
 • Het gebruik van tools en technologie kan het werk van een kenniswerker ondersteunen en verbeteren, maar het is ook belangrijk om bewust te zijn van de impact en mogelijke nadelen.
 • Reflectie, het maken van dagelijkse notities en het terugkijken op wat er is gedaan, kunnen helpen bij het organiseren van informatie en het vinden van betekenis in het werk.
 • Het creëren van goede gewoontes en het bewust aandacht geven aan gereedschap en digitale hygiëne zijn belangrijk voor productief werken. Accountability partners en teams kunnen helpen bij het behalen van doelen en zorgen voor afstemming en balans.
 • Organisaties hebben een grote invloed op digitale fitheid en moeten aandacht besteden aan aspecten zoals digitale schaamte en het Dunning-Kruger effect.
 • Het veranderen van gewoontes en het verbeteren van digitale fitheid binnen organisaties kan uitdagend zijn, maar kleine veranderingen kunnen al een verschil maken.
 • Het is belangrijk om bewust te zijn van digitale fitheid en continu te blijven leren en verbeteren.
 • De derde Maand van de Digitale Fitheid en de Europese PKM Summit bieden mogelijkheden om meer te leren en ervaringen uit te wisselen.

Chapters

00:00 Introductie en kennismaking
04:26 Arjan's digitale fitheid
05:29 Frictie en oplossingen in digitale fitheid
16:55 Het belang van werkafspraken en digitale hygiëne
19:46 Gebrek aan werkafspraken en effectiviteit
22:51 Van productiviteit naar slagkracht
23:46 De rol van aandacht en het wegruimen van obstakels
24:14 Productief werken als kenniswerker
25:10 Gebruikte apparaten en apps
26:18 Het belang van dagelijkse notities en reflectie
27:16 Het organiseren van informatie en het belang van terugkijken
28:15 Het creëren van serendipiteit en het belang van notities
29:24 Het belang van bewustzijn over informatie en het gebruik van tools
30:18 Het belang van digitale hygiëne en bewuste keuzes
31:57 Routines en optimalisatie binnen de organisatie
32:08 Het belang van doelen en het onderdeel zijn van een organisatie
33:14 Het belang van het onder woorden brengen van doelen en het optimaliseren van werk
35:29 Het belang van openstaan voor feedback en verschillende perspectieven
36:16 Het belang van routines en het creëren van goede gewoontes
39:10 Het belang van bewust aandacht geven aan gereedschap en digitale hygiëne
44:23 Het effect van de training op mensen en het belang van kleine stappen
47:16 Het belang van reflectie en het gebruik van accountability partners
48:57 De rol van accountability partners en teams in het behalen van doelen
50:30 De invloed van organisaties op digitale fitheid
51:43 Het fenomeen digitale schaamte en het Dunning-Kruger effect
54:20 Gewoontes en verandering binnen organisaties
57:08 De uitdagingen van het verbeteren van digitale fitheid op team- en organisatieniveau
58:57 Individuele aanpak en kleine veranderingen
59:40 Het belang van bewustwording en leren in het verbeteren van digitale fitheid
01:00:08 Aankondiging van de derde maand van digitale fitheid en de Europese PKM Summit

Seizoen 3 van deze podcast wordt gesponsord door de Rijksacademie voor Digitalisering en informatisering Overheid (RADIO)

Over Digitale Fitheid

Digitale Fitheid is net als mentale en fysieke fitheid iets wat niet vanzelf komt en onderhoud nodig heeft. In deze podcast voeren we gesprekken met mensen die bijzonder digitaal fit zijn. Je hoort hoe digitale fitheid voor hen werkt en wat ze doen om fit te blijven.

Luister via ...

Volg ons op ...