Evenwicht, je leven - S02 / A08

8 Hartzorg

In het boek Evenwicht in uitvoering benoem ik de vierde functie van het evenwicht: autonome beïnvloeding.

Het autonome zenuwstelsel wordt mede gereguleerd door een deel van de evenwichtsorganen, namelijk de statolietorganen. Wat doen de statolietorganen dan? En wat is de relatie met het hart? Ik spreek ook mijn zorg om mijn eigen hart uit. Komen al die vage klachten voort uit een niet goed functionerend hart? 

Ik heb 24 uur met een holterkastje gelopen en geslapen, 24 uur wordt dan de hartslag gemeten. Voordat ik de uitslag kreeg is er nog een kort hartfilmpje gemaakt en de bloeddruk gemeten. Daarna volgde het gesprek met de cardioloog.

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/