Evenwicht, je leven - S01 / A07

7 Het begrip evenwicht, geen stabiele toestand

Wat is nu precies het evenwicht?

Er zijn verschillende definities over te vinden, maar nergens wordt evenwicht als zintuig benoemd.

We hebben evenwichtsorganen en een compleet evenwichtssysteem. 

Ik leg uit waarom ik het belangrijk vind om de kennis over het evenwicht te delen met jou en de wereld. 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/