Evenwicht, je leven - S01 / A06

6 Traplopen

Lopen is altijd even uit balans zijn. Traplopen dus ook. De trap af lopen is zelfs de moeilijkste beweging voor het evenwicht in ons dagelijks leven. Traplopen is dan ook de ultieme vorm om je conditie te verbeteren en je evenwicht te versterken. Voor mensen met evenwichtsuitval is traplopen een enorme uitdaging.

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/