Evenwicht, je leven - S02 / A06

6 Chaos in mijn hoofd

Chaos in mijn hoofd

Wat is de chaos in mijn hoofd? Hoe bedoel ik dat? Symbolisch of letterlijk, of beide tegelijk? Over jaartallen en geld, over aantal woorden en schrijven en ook over Evenwicht in uitvoering, hoe het boek er uiteindelijk toch is gekomen. Van chaos, leegte, focus tot in actie komen. De symbolische waarde en de zin van het bestaan. Een chaotisch verhaal? 


Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/