Evenwicht, je leven - S02 / A05

5 Vallen en niet opstaan

Een accidentele val komt vaak voor. Duizenden mensen overlijden na zo'n val. Ik vind het wel spannend om deze aflevering te maken, want het is geen leuk onderwerp. Het is wel belangrijk. Als je weet dat bij iedereen die ouder wordt het evenwichtssysteem ook verouderd, dan is het des et belangrijker om dit te weten en voorzorgsmaatregelen te nemen, om vallen zoveel mogelijk te voorkomen. En ik pleit ervoor dat iedereen die minder goed beweegt ten gevolge van evenwichtsproblemen een hulpmiddel gaat gebruiken tijdens het lopen. 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/