Evenwicht, je leven - S02 / A04

4 Evenwichtig zijn

Evenwichtig zijn

Met evenwichtsbeperkingen sta ik evenwichtig in het leven. Wat betekent dat voor mij? Wat is die evenwichtigheid dan? Of is het evenwichtig? Wat zijn er een boel woorden met evenwicht, evenwichtsgevoel, evenwichtstoestand...

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/