Evenwicht, je leven - S02 / A03

3 Gevoelig woord

Sensibiliseren, je hoort dit woord tegenwoordig regelmatig in de media. Wat betekent het eigenlijk? Klopt dat wel? Wat is sensibiliteit dan? Uitleg over dit woord waar heel veel gevoel in zit.

Het evenwicht heeft hier alles mee te maken, want evenwicht is ook een vorm van 'voelen'. De eerste functie van het evenwicht, perceptie, is 'voelen van bewegen'. Ik deel mijn ervaringen over de kano en een stoel in het MUMC+. 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/