Evenwicht, je leven - S01 / A20

20 Zie de zon en de bomen

Heel veel informatie krijgen wij via onze ogen. Ons gezichtszintuig is dus belangrijk voor ons. Dat is het ook voor het evenwichtssysteem. Een van de vijf functies van het evenwicht is namelijk 'beeldstabilisatie'. Hoe dat werkt leg ik uit aan de hand van mijn eigen ervaring waarbij deze functie juist niet goed meer werkt. En dan zijn ook alle oog-hand, oog-voet en oog-oor coördinaties direct gekoppeld aan de werking van het evenwicht. Wist jij dat? 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/