Evenwicht, je leven - S02 / A18

18 Waarom

Waarom ben jij auteur?

Waarom ben jij auteur? Deze vraag werd tijdens een netwerkbijeenkomst aan mij gesteld door een collega ondernemer. Ik wist daar niet direct het antwoord op. Later bedacht ik mij het verschil tussen open en gesloten vragen. Vragen die beginnen met 'waarom' zijn open vragen. 

Waarom ik auteur ben, al pratend kom ik er achter. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd het te verwoorden.

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/