Evenwicht, je leven - S01 / A14

14 Wie is nu een evenwichtskunstenaar?

Wat wordt er bedoeld met 'evenwichtskunst'? Wie is er een 'evenwichtskunstenaar'? Geregeld kom je deze termen tegen. Dan gaat het om een heel andere context dan ik verwacht. Het evenwicht bekeken vanuit een heel andere invalshoek. 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/