Evenwicht, je leven - S02 / A12

12 Even niet weten

Deze titel heb ik pas achteraf 'gevonden', want ik weet het even niet wat ik in deze tijd het beste wel en niet kan doen. Ik weet wel wat ik zou willen, maar is dat wel het juiste moment of kan ik beter wachten. Hoe zit dat met jou? 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/