Evenwicht, je leven - S02 / A11

11 Zichtbaarheid

Hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn als zelfstandig ondernemer, daar ben ik mij terdege van bewust. De activiteiten die ik daarvoor moet ondernemen zijn niet altijd haalbaar. Ik heb rekening te houden met mijn beperkingen, zowel met het gehoorverlies als evenwichtsverlies. Niet alles is vanzelfsprekend. Ik voel dat ik af en toe in een spagaat zit. 

Over Evenwicht, je leven

Evenwicht, je leven

De podcast over het zintuig evenwicht. 


Ervaringen en informatie over ons zintuig evenwicht.

De evenwichtsorganen in ons binnenoor zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem, waardoor we alles kunnen doen wat we doen. Elke actie is namelijk mogelijk door dit bijzondere zintuig evenwicht. 

In deze podcast komt ook het psychisch evenwicht aan bod.

Kortom, evenwicht in de breedste zin van het woord. 


'Evenwicht, je leven' is de podcast van Paula Hijne. Zij is auteur van het boek 'Evenwicht in uitvoering, hoe ons evenwicht werkt'.


https://evenwichtinuitvoering.nl/