PletCast - Podcasts van de Pletterij - S01 / E13

Podcast: Pletterij Haarlem Debat: Sociale klasse; de rol van je herkomst - Klasse, Kleur en Gender

Het 4de debat: Klasse, Kleur en Gender

Op donderdag 20 juni vond het vierde debat plaats in de reeks ‘Sociale klasse; de rol van herkomst’.

In deze bijeenkomst staat de vraag centraal Klasse eerst. Of klasse alleen? Deze vraag is de titel van een artikel van onze gast Sinan Çankayain de Groene Amsterdammer (18 oktober 2023). Hij verweert zich in het artikel tegen de opvatting zoals die naar voren komt in boeken van bijvoorbeeld Meyer (SP), ’S Jongers (Pvda) en Moorman (PvdA) dat het in de eerste plaats gaat om Klasse en dat individualistische identiteitspolitiek verdeelt en secundair is. Çankaya zal in dit debat ingaan op zijn standpunt dat socialisten en sociaal-democraten een flinke dosis antiracisme nodig hebben.

In haar boek Klassenstrijd in deze tijd. Een pleidooi voor vernieuwing stelt onze tweede gast, Anja Meulenbelt, dat wat nu identiteitspolitiek wordt genoemd, altijd al noodzakelijk is geweest om de sociale verhoudingen te veranderen. Ze verwijst daarbij naar homo-emancipatie en vrouwenemancipatie.

Songϋl Mutluer, lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA is onze derde gast. Met haar en de andere gasten gaan we in gesprek over de vraag hoe progressieve partijen oog kunnen hebben voor de emancipatie van alle gemarginaliseerde groepen en welke rol solidariteit daarin speelt.

Sinan Çankaya is schrijver en cultureel antropoloog. Anja Meulenbelt, la éminence grise van het Nederlandse feminisme.

Moderator van deze avond is Or Goldenberg, journalist Groene Amsterdammer.

Doneer aan de Pletterij: https://pletterij.nl/donatie-pagina/
Meer Pletterij: https://pletterij.nl/programma/
Pletterij Archief: https://galerie.pletterij.org/
Pletterij Podcasts: https://pletcast.pletterij.org/

Abonneer u zelf !!

company logo

Over PletCast - Podcasts van de Pletterij

De Pletterij Is Het Debat- en Cultuurpodium in Haarlem. Een kleine staf en ruim 80 vrijwilligers organiseren jaarlijks ruim 200 debatten, lezingen, concerten, documentaires en diverse events.

Luister via ...

Volg ons op ...