Daar vinden wij iets van. - S0 / E04

Jeetje Wat heftig zeg!

Wat is dat dan zo een dwangstoornis en waarom kan dat leiden tot ondragelijk lijden. Wat is dan een bipolaire stoornis en waarom kan dat leiden tot ondragelijk lijden. En wat is dan de nummer 1 ergste stoornis die je hebt en waarom is het zo heftig. Isabelle neemt ons mee in haar wereld van psychische Lijden. 

Samen met Dineke Linzel en Hansje interviewen we Isabelle over haar naderende einde en de vragen waarom is het nou zo heftig voor je, leven.

Dineke Linzel is verbonden aan stichting KEA, de stichting die zich hard maakt voor meer erkenning van euthanasie bij psychische lijden waardoor mogelijk zelfmoord of verstervingen niet meer hoeven, omdat er een humaan einde gegund kan worden aan de patiënt. Voor lichamelijke aandoeningen weten we het allemaal wel, maar voor psychische daar ligt nog een grote weg te gaan.

Isabelle en Hansje Maken zich met deze podcast ook hard voor hetzelfde belang. Ook wij willen dat er meer en eerlijker gekeken wordt naar euthanasie bij psychisch lijden, en ook dat de wachtlijsten die er nu zijn om alleen al een aanvraag te doen opgelost worden. Want ondragelijk lijden is het niet voor niets. Je wil dat het stopt.

Deze uitzending kan als heftig worden ervaren, zorg goed voor jezelf, en heb je gedachten aan zelfmoord, of denk je ook een euthanasie, zorg dat je contact zoekt met iemand waar je mee kan praten. Zelfzorg is de beste zorg die er is en denk dus heel goed aan wat jij nodig hebt.

mogelijke plekken waar je naar toe kan:

de huisarts bij psychische nood.

bij zelfmoord gedachten bel je 0800 0113

ben je echt in een crisis bel dan de plaatselijke crisis dienst.

Over Daar vinden wij iets van.

In Nederland wordt euthanasie bij psychisch lijden steeds vaker besproken en in sommige gevallen toegepast. In 2021 voerden artsen 115 keer euthanasie uit vanwege psychisch lijden, met naar schatting slechts één op de tien verzoeken die worden ingewilligd. Dat betekent dat jaarlijks meer dan duizend mensen een beroep doen op euthanasie vanwege psychische klachten. De wachtlijsten bij het Expertisecentrum Euthanasie zijn gegroeid tot soms wel 3 jaar.


Dit is het verhaal van Isabelle en Hansje, twee mensen die zich in dat traject bevinden, en hun persoonlijke zoektocht naar erkenning, gelijkwaardigheid, en hun eigen stem in dit complexe vraagstuk.Euthanasie bij psychisch lijden roept tal van ethische en morele vragen op. Wat betekent het om 'uitbehandeld' te zijn? Is er ruimte voor plezier en levensvreugde naast het verlangen naar een waardige dood? Is euthanasie eigenlijk gewoon een vorm van zelfdoding? Isabelle en Hansje nemen ons mee in hun zoektocht naar antwoorden op deze ingewikkelde vragen.

Deze podcast is een reis door hun persoonlijke ervaringen, gesprekken met professionals, en het delen van hun verhaal met de wereld. Ze hopen niet alleen meer begrip te creëren voor euthanasie bij psychisch lijden, maar ook de discussie over de dood breder te trekken. Voor Isabelle is het een kwestie van een voltooid leven en streeft ze naar een waardig afscheid omringd door dierbaren. Voor Hansje is de weg nog niet helemaal duidelijk, maar ze wil alle mogelijkheden onderzoeken voordat ze een beslissing neemt.

Deze podcast "Daar vinden wij iets van" biedt inzicht in de persoonlijke en complexe reis van mensen met psychisch lijden die kiezen voor euthanasie. Het is een verhaal over leven, lijden, en de zoektocht naar een waardig einde.
Muziek door: Arjan BoerkeInfo@natauma.nl


Disclaimer:
Welkom bij de "Daar vinden wij iets van" podcast. We willen graag benadrukken dat de inhoud van deze podcast traumatische en gevoelige onderwerpen kan bevatten, zoals zelfmoord, dissociatie, trauma, psychische aandoeningen en schaamte.
Zorg voor jezelf: Als tijdens het luisteren naar deze podcast bepaalde onderwerpen je triggeren of je emotioneel overweldigen, raden we je aan om te stoppen met luisteren en voor jezelf te zorgen. Je welzijn staat voorop.

Zoek professionele hulp: Als je worstelt met gedachten over zelfmoord of dringende emotionele nood ervaart, bel dan onmiddellijk 0800 0113 of neem contact op met de dichtstbijzijnde crisisdienst. Het is van vitaal belang om hulp te zoeken in noodsituaties.

Bij minder urgente zorgen: Als je behoefte hebt aan professioneel advies of ondersteuning voor psychische gezondheidsproblemen, neem dan contact op met een erkende psycholoog, therapeut of je huisarts.

We willen dat iedereen veilig en met respect voor hun eigen welzijn van onze podcast kan genieten. Onthoud dat deze podcast bedoeld is om openheid en begrip te bevorderen over moeilijke onderwerpen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet voor jezelf te zorgen.

liefs, Isabelle en Hansje