Daar vinden wij iets van. - S01 / E19

De besmettelijkheid van euthanasie bij psychisch lijden.

Welkom bij een nieuwe aflevering van "Daar vinden wij iets van", waar we vandaag dieper ingaan op een zeer gevoelig en complex onderwerp: de besmettelijkheid van euthanasie bij psychisch lijden. Onze hosts, Rob Bruntink, Mariska, Isabelle, en Hansje, zullen dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We bespreken de zorgen over de toename van euthanasie bij psychiatrische patiënten en de implicaties die dit kan hebben voor de maatschappelijke perceptie van het leven met een psychiatrische diagnose. Ook zal Rob de grenzen tussen zelfmoord en euthanasie verkennen, terwijl Mariska haar persoonlijke angsten deelt over de dood en de impact van euthanasie op jonge mensen. We zullen ook horen over de waarde van gesprekken over de dood en hoe deze onze kijk op het leven kunnen beïnvloeden. Bereid je voor op een doordachte discussie die hoopt meer begrip en bewustzijn te brengen over deze delicate kwesties.

wil je hierop reageren kan dat altijd via Info@natrauma.nl

nog een verdieping:

In hoeverre is er een onderscheid tussen euthanasie en zelfmoord bij psychisch lijden, en hoe moeten we dit juridisch en ethisch benaderen?

In de podcastaflevering "De besmettelijkheid van euthanasie bij psychisch lijden" wordt deze kwestie uitgebreid besproken. Rob Bruntink stelt dat het verzoek van een persoon om gedood te worden in essentie de oorzaak van zijn dood is, wat het dicht bij het concept zelfmoord brengt. De ethische en juridische benadering van deze kwestie is complex, omdat de wet moet onderscheiden tussen iemands autonome wens tot beëindiging van ondraaglijk lijden en impulsieve zelfmoordgedachten die voortkomen uit een behandelbare psychische aandoening.

Ethisch gezien is het een delicate kwestie van respect voor de autonomie van het individu tegenover de beschermende rol van de gemeenschap naar haar meest kwetsbare burgers toe. Juridisch worden in veel landen strikte criteria gebruikt bij de beoordeling van verzoeken voor euthanasie om te waarborgen dat het een weloverwogen en duurzame wens is, vrij van tijdelijke invloeden zoals een acute psychische crisis.

Mariska brengt tijdens de discussie meerdere keren naar voren dat ze bezorgd is over het effect van deze mogelijkheid op vooral jongeren, wiens cognitieve en emotionele capaciteiten nog in ontwikkeling zijn. Ze benadrukt de noodzaak van intensieve psychologische begeleiding en behandeling voordat men overgaat op onomkeerbare beslissingen zoals euthanasie.

De podcast onderstreept het belang van een open gesprek over deze gevoelige onderwerpen, waarbij de ervaringen van mensen zoals Isabelle, die persoonlijk betrokken is bij het onderwerp, worden meegenomen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de complexiteit van deze vraagstukken.

Over Daar vinden wij iets van.

In Nederland wordt euthanasie bij psychisch lijden steeds vaker besproken en in sommige gevallen toegepast. In 2021 voerden artsen 115 keer euthanasie uit vanwege psychisch lijden, met naar schatting slechts één op de tien verzoeken die worden ingewilligd. Dat betekent dat jaarlijks meer dan duizend mensen een beroep doen op euthanasie vanwege psychische klachten. De wachtlijsten bij het Expertisecentrum Euthanasie zijn gegroeid tot soms wel 3 jaar.


Dit is het verhaal van Isabelle en Hansje, twee mensen die zich in dat traject bevinden, en hun persoonlijke zoektocht naar erkenning, gelijkwaardigheid, en hun eigen stem in dit complexe vraagstuk.Euthanasie bij psychisch lijden roept tal van ethische en morele vragen op. Wat betekent het om 'uitbehandeld' te zijn? Is er ruimte voor plezier en levensvreugde naast het verlangen naar een waardige dood? Is euthanasie eigenlijk gewoon een vorm van zelfdoding? Isabelle en Hansje nemen ons mee in hun zoektocht naar antwoorden op deze ingewikkelde vragen.

Deze podcast is een reis door hun persoonlijke ervaringen, gesprekken met professionals, en het delen van hun verhaal met de wereld. Ze hopen niet alleen meer begrip te creëren voor euthanasie bij psychisch lijden, maar ook de discussie over de dood breder te trekken. Voor Isabelle is het een kwestie van een voltooid leven en streeft ze naar een waardig afscheid omringd door dierbaren. Voor Hansje is de weg nog niet helemaal duidelijk, maar ze wil alle mogelijkheden onderzoeken voordat ze een beslissing neemt.

Deze podcast "Daar vinden wij iets van" biedt inzicht in de persoonlijke en complexe reis van mensen met psychisch lijden die kiezen voor euthanasie. Het is een verhaal over leven, lijden, en de zoektocht naar een waardig einde.
Muziek door: Arjan BoerkeInfo@natauma.nl


Disclaimer:
Welkom bij de "Daar vinden wij iets van" podcast. We willen graag benadrukken dat de inhoud van deze podcast traumatische en gevoelige onderwerpen kan bevatten, zoals zelfmoord, dissociatie, trauma, psychische aandoeningen en schaamte.
Zorg voor jezelf: Als tijdens het luisteren naar deze podcast bepaalde onderwerpen je triggeren of je emotioneel overweldigen, raden we je aan om te stoppen met luisteren en voor jezelf te zorgen. Je welzijn staat voorop.

Zoek professionele hulp: Als je worstelt met gedachten over zelfmoord of dringende emotionele nood ervaart, bel dan onmiddellijk 0800 0113 of neem contact op met de dichtstbijzijnde crisisdienst. Het is van vitaal belang om hulp te zoeken in noodsituaties.

Bij minder urgente zorgen: Als je behoefte hebt aan professioneel advies of ondersteuning voor psychische gezondheidsproblemen, neem dan contact op met een erkende psycholoog, therapeut of je huisarts.

We willen dat iedereen veilig en met respect voor hun eigen welzijn van onze podcast kan genieten. Onthoud dat deze podcast bedoeld is om openheid en begrip te bevorderen over moeilijke onderwerpen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet voor jezelf te zorgen.

liefs, Isabelle en Hansje