De Existentiële Crisis - S01 / E01

Over Generative Artificial Intelligence

De nieuwsberichten van deze week

Referenties en handige linkjes:

Disclaimer

Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.


Over De Existentiële Crisis

Een goed gesprek over de actuele technologische ontwikkelingen en hun impact op de samenleving en de overheid.

De Existentiele Crisis © 2023 by Ferdinand Griesdoorn, Charlotte van der Laag, Lykle de Vries is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

Luister via ...

Volg ons op ...