Besturen met idealen - S01 / E06

#6 Hagar Roijackers

Water is bepalend voor de geschiedenis én de toekomst van Nederland. Zeespiegelstijging en zware regenval, maar ook droogte en watervervuiling stellen ons voor enorme uitdagingen. We zullen het land anders moeten inrichten. Hagar Roijackers is zich daar als geen ander van bewust. Zij is gedeputeerde voor water, natuur en gebiedsgerichte aanpak in Noord-Brabant. Het is haar taak om de provincie groener en klimaatbestendiger te maken. Die taak vervult Hagar met vuur, visie en verstand van zaken, zo blijkt uit het gesprek dat Corinne Ellemeet met haar voerde. Een inspirerend gesprek over water.

Over Besturen met idealen

Door het hele land, van Groningen tot Limburg, dragen bestuurders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en natuur. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven? Slagen zij erin hun idealen in de praktijk te brengen? Dat onderzoeken we in deze podcast. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet is onze gespreksleider. Meer informatie: www.wbgl.nl/podcast