Besturen met idealen - S01 / E02

#2 Martijn Dadema

Hoe maak je het gemeentebestuur dienstbaar aan de gemeenschap? Hoe win je het vertrouwen terug van burgers die zijn afgehaakt? Corinne Ellemeet spreekt erover met Martijn Dadema, burgemeester van Raalte. Gelijkheid, inclusie, transparantie en eerlijkheid zijn de waarden die hij voor ogen houdt. Het leverde Raalte de titel van best bestuurde gemeente van Nederland op.

Over Besturen met idealen

Door het hele land, van Groningen tot Limburg, dragen bestuurders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en natuur. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven? Slagen zij erin hun idealen in de praktijk te brengen? Dat onderzoeken we in deze podcast. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet is onze gespreksleider. Meer informatie: www.wbgl.nl/podcast