Voorbij de oren - S0 / E04

Waarom muziek geen taal is…

…en waarom mensen zeggen van wel.

De leus ‘muziek is een taal’ is letterlijk genomen onzin, maar verhult het feit dat muziek wel belangrijke overeenkomsten heeft met taal. Die analogie berust hoofdzakelijk op de relatie tussen de spreekmelodie en de muziek, en op de functie van de harmonie als een muzikale syntaxis.

00:00 – Intro
00:36 – Een gemeenplaats
02:36 – Een metafoor?
05:38 – ‘Taal van de gevoelens’
11:51 – Grammaticale en ongrammaticale muziek
20:03 – Universaliteit

Het thema komt uitgebreid aan de orde in: L. Muns, Classical Music and the Language Analogy. Proefschrift, Humboldt-Universität zu Berlin, 2014. 

Een belangrijke bron voor het cognitieve en neurologische onderzoek naar de samenhang tussen muziek en taal is: A. Patel, Music, Language, and the Brain. Oxford University Press, 2008. 

Tekstcitaten: 

  • Th. W. Adorno, Fragment über Musik und Sprache. Gesammelte Schriften Bd. 16. Suhrkamp, 2003. 
  • I. Kant, Kritik der Urteilskraft. Werke Bd. 10. Suhrkamp, 1977. 
  • F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschlisches. Werke in Drei Bänden, Bd. 1. München: Hanser, 1954. 

Muziekfragmenten: 

  • Madonna als Singing Telegram Girl in de film Blue in the Face (1995).https://www.youtube.com/watch?v=s6Rw20NF-Sk 
  • L. van Beethoven, Sonate in As op 26, deel 1 (thema en variatie nr. 4). Piano* 
  • L. Muns, ‘Grammaticaal’ en ‘ongrammaticaal’ stukje muziek. Piano*

* Pianomuziek gespeeld door Lodewijk Muns, tenzij anders aangegeven.

Deze podcast wordt de luisteraars gratis aangeboden. Het maken ervan vergt wat inspiratie, veel werk, een leven lang ervaring en een beetje geld. Als je enthousiast bent, kun je overwegen om een eenmalige of terugkerende donatie te doen.

Whydonate biedt o.m. iDEAL. Buymeacoffee (sandwich) werkt met Stripe.

https://whydonate.com/nl/fundraising/voorbij-de-oren

https://www.buymeacoffee.com/lodewijkm


company logo

Over Voorbij de oren

Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns.

Voorbij de oren: omdat het geluid dat onze oren binnenkomt pas muziek is als wij die erin herkennen. Muziek doet een beroep op ons geheugen en herinneringen, emoties, verbeelding en taalvermogen.

Filosofie: omdat het gaat om verbanden tussen muziek en de andere aspecten van het leven, om opheldering en het verdrijven van rookgordijnen. Rookgordijnen die ook soms door filosofen zijn opgetrokken.

Lodewijk Muns, musicoloog, componist en pianist, bespreekt met de vleugel binnen handbereik thema’s zoals muziek en herinnering, muziek en taal, en de grenzen van wat muziek is en kan zijn. 

Duur van de aflveringen: 20-30 minuten. Frequentie: in principe tweewekelijks. 

Lodewijk Muns: website, blog: https://lodewijkmuns.nl/

Deze podcast wordt de luisteraars gratis aangeboden. Het maken ervan vergt wat inspiratie, veel werk, een leven lang ervaring en een beetje geld. Als je enthousiast bent, kun je overwegen om een eenmalige of terugkerende donatie te doen. 

Whydonate biedt o.m. iDEAL. Buymeacoffee (sandwich) werkt met Stripe. 

https://whydonate.com/nl/fundraising/voorbij-de-oren 

https://www.buymeacoffee.com/lodewijkm

Luister via ...

Volg ons op ...