Voorbij de oren - S0 / E08

Muziek voor de film Europa

In 1932 produceerden twee jonge Poolse kunstenaars, Stefan en Franciszka Themerson, een korte stomme film, getiteld Europa. Die film geldt als het eerste memorabele product van de avant-garde-cinema in Polen. De film werd sinds de confiscatie door de nazi’s in 1940 verloren gewaand, maar werd in 2019 teruggevonden in Berlijn. Ze had een duidelijke relevantie voor de tijd waarin ze gemaakt werd, en is daarmee ook nu weer actueel. 

Europa kreeg in 2021 zijn na-oorlogse première met een nieuwe soundtrack van de maker van deze podcast. Die soundtrack is in deze aflevering te horen. 

Het was ook een aanleiding om dieper te duiken in het probleem van de multimedialiteit van muziek en film. Daar zullen de volgende afleveringen op voortgaan. 

Thema: muziek en film.

00:00 Intro
00:36 Stefan en Franciszka Themerson
02:53 Functies van de soundtrack
09:01 Destructieve krachten
13:30 Muziek voor de film Europa


company logo

Over Voorbij de oren

Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns.

Voorbij de oren: omdat het geluid dat onze oren binnenkomt pas muziek is als wij die erin herkennen. Muziek doet een beroep op ons geheugen en herinneringen, emoties, verbeelding en taalvermogen.

Filosofie: omdat het gaat om verbanden tussen muziek en de andere aspecten van het leven, om opheldering en het verdrijven van rookgordijnen. Rookgordijnen die ook soms door filosofen zijn opgetrokken.

Lodewijk Muns, musicoloog, componist en pianist, bespreekt met de vleugel binnen handbereik thema’s zoals muziek en herinnering, muziek en taal, en de grenzen van wat muziek is en kan zijn. 

Duur van de aflveringen: 20-30 minuten. Frequentie: in principe tweewekelijks. 

Lodewijk Muns: website, blog: https://lodewijkmuns.nl/

Deze podcast wordt de luisteraars gratis aangeboden. Het maken ervan vergt wat inspiratie, veel werk, een leven lang ervaring en een beetje geld. Als je enthousiast bent, kun je overwegen om een eenmalige of terugkerende donatie te doen. 

Whydonate biedt o.m. iDEAL. Buymeacoffee (sandwich) werkt met Stripe. 

https://whydonate.com/nl/fundraising/voorbij-de-oren 

https://www.buymeacoffee.com/lodewijkm

Luister via ...

Volg ons op ...