Groene Groeiers - S05 / E28

#26 Creatief circulair ruimtegebruik

De provincie Zuid-Holland stimuleert de ontwikkeling naar een circulaire economie en realiseert zich dat dit voor een extra vraag naar ruimte zorgt, terwijl daaraan in het dichtbevolkte Zuid-Holland een schreeuwend tekort is. Kun je met een andere blik, met een creatieve aanpak ruimte creëren? Deze vraag legde gedeputeerde Jeannette Baljeu voor aan drie ondernemers in 26-ste uitzending van de Groene Groeiers. 

Over Groene Groeiers

Iedere tweede vrijdag van de maand, van 11.00 tot 12.00 uur, zendt New Business Radio een programma uit over de matchmaking in het netwerk Groene Groeiers.

Een groter bedrijf met een duurzame uitdaging en jonge innovatieve bedrijven met oplossingen vinden elkaar in de studio. Een kennispartner of overheid ondersteunt de gemaakte matches.