Groene Groeiers - S05 / E25

#25 Het Wilde Idee: Startblock

Startblock is koploper in het bouwen van houten fabriekswoningen voor permanent gebruik. Deze worden binnen een uur geplaatst. Zo heb je geen overlast of stikstofvervuiling. Alle materialen zijn biobased en circulair. De woningen zijn verplaatsbaar, zonder demontage. Het is het enige bedrijf, wereldwijd, dat 3 etages bouwt en verplaatst.

Over Groene Groeiers

Iedere tweede vrijdag van de maand, van 11.00 tot 12.00 uur, zendt New Business Radio een programma uit over de matchmaking in het netwerk Groene Groeiers.

Een groter bedrijf met een duurzame uitdaging en jonge innovatieve bedrijven met oplossingen vinden elkaar in de studio. Een kennispartner of overheid ondersteunt de gemaakte matches.