Wijs Vooruit - S01 / E28

Een oase voor ontwikkeling

Kan onderwijs werken voor de ontwikkeling van kinderen?

Een gesprek met Marloes Vis van Heemst en Ruud van Middelaar over de ontwikkeling van kinderen en hoe je die kunt ondersteunen. Een diepgaand onderzoek langs communicatieve zelfsturing en geborgenheid als bedding waarin kinderen hun eigen autonomie kunnen ontdekken.

Over Wijs Vooruit

We hebben onderwijs nodig dat uitgaat van de ontwikkeling van kinderen, niet van verwachtingen vanuit het systeem.