Bomen over bos - S01 / E03

Bomen over bos 3: Ute Sass-Klaassen

Welke boomsoorten kunnen de klimaatverandering doorstaan?

Ute Sass-Klaassen is dendrochronologe, zij onderzoekt de jaarringen van bomen. Die laten zien hoe het bomen vergaat in ons 'klimaat van Lyon' en welke soorten goed zijn opgewassen tegen langdurige droogte. 'De beuk is een drama queen,' zegt ze, maar ook: die beuk kan meer verdragen dan we denken. Sinds begin van dit jaar werkt Ute als lector Duurzaam Bosbeheer op de Hogeschool van Hall Larenstein, waar de bosbeheerders van de toekomst worden opgeleid. Een van de  ideeën die ze met haar studenten bespreekt: waarom zouden we vruchtbare landbouwgrond niet kunnen gebruiken als bomenakkers, om duurzaam hout te winnen voor de bouw?  

Over Bomen over bos

Gaan onze bossen de klimaatverandering overleven? Of wordt dat heel ander bos, met andere soorten bomen? Kunnen we de klimaatverandering tegenhouden door meer bomen te planten die meer CO2 vastleggen? Moeten we de natuur de natuur laten en stoppen met het kappen van bomen? Klemmende vragen! We leggen ze voor aan vakmensen, bosbeheerders, ecologen en aan gewone burgers die bos en natuur in hun hart hebben gesloten zoals wijzelf.