AFGESTAAN - S01 / E10

Afgestaan, aflevering 10: Jeroen

Jeroen:“Voor mijn gevoel ben ik een beetje langs de afgrond gescheerd, was ik niet de beslissende factor. Dat is in mijn ogen eigenlijk bijna nooit het kind, maar de situatie van de ouders.”

Jeroen heeft het eerste jaar van zijn leven doorgebracht in Huize de Bocht in Goirle. Over die periode weet hij bijna niks terwijl hij bij zijn eigen kinderen heeft geleerd dat dat eerste jaar juist zo belangrijk is voor je ontwikkeling.

Zou het feit dat hij afwijzingen zo moeilijk vindt hiermee te maken hebben of zit dat gewoon in zijn karakter? Is het nature of nurture?


Hierover en over hoe belangrijk het is dat in hij de waarheid weet over zijn geschiedenis en dat er niet meer geheimzinnig wordt gedaan over afstand en adoptie gaat zijn aflevering!

Shownotes:


Huize De Bocht in  Goirle was vanaf 1945 een opvanghuis voor ongehuwde zwanger vrouwen. In de jaren vijftig kwam de leiding van het tehuis in handen van de Zusters van de Heilige familie, de nonnen. Er kwam ook een kraamkliniek Moedervreugd, later De Meiboom.

De oude locatie is inmiddels afgebroken. Op een nieuwe locatie gaat de organisatie die tegenwoordig ‘Sterk Huis’ heet verder met begeleiding van en hulpverlening aan kinderen, vrouwen en gezinnen.
https://www.sterkhuis.nl/70-jaar-vrouwenopvang-de-bocht/


Nature vs. Nurture, aangeboren vs. aangeleerd/ opvoeding is een discussie die veel naar boven komt binnen het debat over adoptie.

In de jaren zestig, waarin de psychologie een grote rol speelde binnen dit debat, werd er veelal van uitgegaan dat de te adopteren kinderen zogenaamde onbeschreven bladen, tabula rasa, waren. Je kon ze a.h.w. invullen zoals je wilde.

Deze gedachte gaat er vanuit dat je door opvoeding en leefomgeving, nurture, zo’n beetje alle eigenschappen van het kind bepaald worden.


De werkelijkheid bleek vaak weerbarstiger. De geadopteerde kinderen hadden eigenschappen die bepaald leken door aanleg of aangeboren leken, nature.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Nature-nurture-debatStichting Verleden in Zicht voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden.

https://verledeninzicht.nl/

Email: info@verledeninzicht.nl

Interviews: Georgia Gradenwitz- Kemp en Carine Dorgelo

Audio nabewerking: Konstantin Johannes van The Sound Republic

Eindredactie en montage: Carine Dorgelo

© 2023- 2024 Carine Dorgelo& Georgia Gradenwitz- Kemp

company logo

Over AFGESTAAN

Afgestaan Dé binnenlandse afstands- en adoptie podcast waarin de levensverhalen van Nederlanders die zijn afgestaan en/ of geadopteerd verteld worden door deze mensen zelf.

Luister via ...