AFGESTAAN - S01 / E09

Afgestaan, aflevering 9: Lotte

Lotte:"Lotte: ”Volgens mijn moeder ben ik geen afstandskind…Ze heeft de acte van berusting niet getekend en de afstandsverklaring niet … omdat ik in principe niet geadopteerd had kunnen worden, omdat er geen afstand van mij gedaan was, vond ik dat een reden om mijn adoptie te herroepen.”

Lotte heeft 30 jaar geleden haar adoptie laten herroepen.

Hierbij werd een beroep gedaan op  humanitaire gronden met gebruikmaking van het Europese verdrag van rechten van de Mens.


Hierover en over hoe moeilijk het is als je als adoptiekind in een gezin terecht komt dat al een biologisch eigen kind heeft, over hoe volwassenen misbruik maken van een kwetsbaar kind, over hoe vechten voor je rechten helpt maar niet alles goedmaakt én over hoe je ondanks alles toch van het leven kan genieten, gaat de podcast van Lotte.Shownotes:

Afstand en adoptie kunnen veel impact hebben op een mensenleven en dan zijn er misschien periodes zijn dat je een luisterend oor nodig hebt

Stichting 113 Zelfmoordpreventie:
telefoonnummers 113 (niet gratis), 0800-0113 (gratis).
Online: 113.nl
Openingstijden: 24 uur, 7 dagen per week

Herroeping adoptie:


Op dit moment kan je als geadopteerde  via de civiele rechter je adoptie laten herroepen. Het Burgerlijk wetboek wijdt daar 2 artikelen aan: artikel 1:231 en artikel 1:232 Deze herroeping is alleen mogelijk tussen het 20ste en 22ste levensjaar.


Vandaar dat de advocaat van Lotte destijds een beroep heeft gedaan op het Europese Verdrag van de Rechten van de mens, ERVM.
Artikel 8: Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven uit dit verdrag is daarbij het artikel wat kan worden aangevoerd.


Sinds 1989 hebben we ook het Internationaal Verdrag voor Rechten van het Kind, IVRK. Hierbij zijn artikel 7 en 8 belangrijk.


Artikel 7:

1 Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen, en door hen te worden verzorgd.


2 De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn.


Artikel 8:

1 De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.


2 Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.


Hieronder de linken naar de desbetreffende wetgeving:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-adoptiekind-de-adoptie-ongedaan-maken


https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_nld


https://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-11-18


https://fiom.nl/adoptie/wetgeving-herroepen-adoptieStichting Verleden in Zicht voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden.

https://verledeninzicht.nl/

Email: info@verledeninzicht.nl

Interviews: Georgia Gradenwitz- Kemp en Carine Dorgelo

Audio nabewerking: Konstantin Johannes van The Sound Republic

Eindredactie en montage: Carine Dorgelo

© 2023- 2024 Carine Dorgelo& Georgia Gradenwitz- Kemp

company logo

Over AFGESTAAN

Afgestaan Dé binnenlandse afstands- en adoptie podcast waarin de levensverhalen van Nederlanders die zijn afgestaan en/ of geadopteerd verteld worden door deze mensen zelf.

Luister via ...