AFGESTAAN - S01 / E07

Afgestaan, aflevering 7: Anna

Anna weet nog hoe ze daar stond:”… en ik weet nog …dat ik ook zo graag uitgekozen wilde worden en mijn best deed dat de mensen mij ook zagen. Maar dat dat gebeurde dus niet…”


Op kijkdagen stond Anna in haar mooiste kleertjes klaar, maar voor haar kwam niemand.


Ook in Nederland waren er in het verleden kijkdagen voor adoptieouders. Aspirant adoptieouders konden op die dagen in opvang- en/of weeshuizen kijken of ze een klik hadden met een bepaald kindje. We weten dit uit mondelinge overlevering van o.a. adoptieouders . Dat kinderen er ook nog actieve herinneringen aan- en al woorden voor hebben,  is zeldzamer.


Anna weet nog hoe ze daar stond:”… en ik weet nog …dat ik ook zo graag uitgekozen wilde worden en mijn best deed dat de mensen mij ook zagen. Maar dat dat gebeurde dus niet…”


Anna’s verhaal laat het falen van het systeem zien en hoe een kwetsbaar klein meisje daar keer op keer de dupe van wordt.


Maar Anna is veerkrachtig, haar verleden maakt deel van haar uit, maar ze is haar verleden niet!

Shownotes:

Afstand en adoptie kunnen veel impact hebben op een mensenleven en dan zijn er misschien periodes zijn dat je een luisterend oor nodig hebt

Stichting 113 Zelfmoordpreventie:
telefoonnummers 113 (niet gratis), 0800-0113 (gratis).
Online: 113.nl
Openingstijden: 24 uur, 7 dagen per week

https://npokennis.nl/longread/7723/wie-zorgt-er-voor-de-verwaarloosde-kinderen-weeshuizen-in-nederland


Deelonderzoek 2a: Onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in instellingen en bij pleegouders. Beschrijving van het relevante juridische kader. Rapport mr. J.J. Wiarda


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-188573.pdfStichting Verleden in Zicht voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden.


https://verledeninzicht.nl/

Email: info@verledeninzicht.nl

Interviews: Georgia Gradenwitz- Kemp en Carine Dorgelo

Audio nabewerking: Konstantin Johannes van The Sound Republic

Eindredactie en montage: Carine Dorgelo

© 2023- 2024 Carine Dorgelo& Georgia Gradenwitz- Kemp

company logo

Over AFGESTAAN

Afgestaan Dé binnenlandse afstands- en adoptie podcast waarin de levensverhalen van Nederlanders die zijn afgestaan en/ of geadopteerd verteld worden door deze mensen zelf.

Luister via ...