Tuchtcast Passend en geboden - S01 / E03

# 3 Tuchtcast: Vergewisplicht, misbruik derdenrekening, professionele distantie, column: De Zus van de Rus. Passend en geboden.

Passend en geboden: een podcast van het Advocatenblad over tuchtrecht

(1) Ongeoorloofde beïnvloeding van een getuige (2) Derdenrekening gebruikt voor ontvangen facturen (bijna) failliete cliënt (3) Man in echtscheiding heeft relatie met kantoorgenote van zijn advocaat, te weinig professionele distantie (4) Advocaat spant kort geding aan, toetst niet of minnelijke schikking kan (5) Veelklager wordt gestopt met beroep op ne bis in idem (6) Al dan niet belangenverstrengeling (7) Vergewisplicht geschonden, advocaat handelde op algemene volmacht zonder te checken of hij iedereen vertegenwoordigde (8) Column: De Zus van de Rus, advocaat is niet duidelijk over haar hoedanigheid. 

2.03 Advocaat dreigt met aangifte als accountmanager van een VvE zijn verklaring over overlast niet intrekt. Ongeoorloofde beïnvloeding van getuige.

5.28 Derdengeldrekening advocaat gebruikt om facturen op te laten storten door bijna failliete cliënt. Advocaat gaf daartoe instructies. Een zaak namens curator, en de andere door deken; schenden kernwaarde financiële integriteit. 

10.17 Niet genoeg professionele distantie door advocaat van ex-man in echtscheiding, die relatie heeft met kantoorgenoot. Advocaat heeft onvoldoende gede-escaleerd, niet onafhankelijk genoeg. 

15.44 Direct kort geding aangespannen in familiezaak, daardoor extra polarisatie. Advocaat moet minnelijke regeling nastreven, had contact op moeten nemen met confrère voordat dagvaarding uitging.

21.31 Klager niet-ontvankelijk op grond van ne bis in idem-beginsel bij vijfde klacht over hetzelfde feit. Misbruik van klachtrecht

30.22 Is het belangenverstrengeling als een kantoor 16 jaar geleden optrad in omgangsregeling over een zoon, die nu in ontslagzaak verwikkeld is waarin zij de werkgever bijstaan? Vader van de zoon is niet ontvankelijk. 

33.55 Vergewisplicht geschonden door advocaat die op algemene volmacht handelt bij afwikkeling erfenis. Onzorgvuldig tov dochter, is niet namens haar gemachtigd. Rechter moet kunnen vertrouwen als hij zegt gemachtigd te zijn.

40.06 Column De Zus van de Rus, advocaat is curator namens haar broer die in psychiatrische inrichting zit. Ondertekent mails als advocaat en is onduidelijk over haar hoedanigheid. Handelt ze als advocaat, als zus, of als curator?

Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door PO-Online, aanbieder van meer dan 130 cursussen voor advocaten, nascholen wanneer het u uitkomt. Met actualiteitencursussen in podcastvorm. Leren van de beste docenten, dat doe je bij PO-Online

Vragen, tips, opmerkingen? Mail ons: redactie@advocatenblad.nl

- Advocaten: Tjitske Cieremans & Robert Sanders
- Interview, montage: Erik Jan Bolsius
- Eindmontage en mastering: Audiodroom
- Illustratie: René van Asselt
- Een productie van het Advocatenblad 


 

company logo

Over Tuchtcast Passend en geboden

De tuchtcast Passend en geboden is gewijd aan het tuchtrecht voor advocaten. Advocaten Tjitske Cieremans en Robert Sanders praten met Erik Jan Bolsius kort over recente tuchtzaken, gaan wat dieper in op een aantal gevallen en beschrijven in een column een tuchtrechtklassieker.
De tuchtcast Passend en geboden, je maandelijkse portie tuchtrecht op een presenteerblaadje, is een productie van het Advocatenblad. 

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door PO Online

Luister via ...