Tuchtcast Passend en geboden - S01 / E02

#2 Tuchtcast Passend en geboden

Podcast van het Advocatenblad over het tuchtrecht

In aflevering twee van de tuchtcast bespreken experts Tjitske Cieremans en Robert Sanders recente tuchtrechtzaken tegen advocaten. Uitspraken waarvan je als advocaat zegt: als ik in die situatie kom, zou ik in een moment van onoplettendheid dezelfde fout kunnen maken.

2.40 - Stagiair zou bij patroon in dienst zijn en door hem worden opgeleid, maar werkte niet op het kantoor van zijn patroon; feitelijk was er sprake van buitenpatronaat. De deken heeft tegen de stagiair en tegen de patroon een bezwaar ingediend wegens misleiding.

4.33 - Patroon schiet ernstig tekort in de begeleiding van twee stagiairs. Laat hen een volle familierechtpraktijk voeren terwijl de patroon zelf strafrecht doet en begeleidt ze nauwelijks.

7.53 - Advocaat heeft geen kantoorwebsite. Ondanks herhaalde toezeggingen een site te lanceren om informatie over o.a. rechtsgebieden en kantoorvorm publiek toegankelijk te maken, niets gedaan.

12.20 - Advocaat wederpartij is onduidelijk over zijn rol. Vraagt per mail aan de ex-schoonfamilie van de klager informatie en deelt daarbij gevoelige informatie (onder meer over klagers geestelijke gezondheid). Niet vermeld dat hij de advocaat van de wederpartij van klager was.

18.45 – Advocaat heeft no cure no pay afspraak gemaakt met een groep cliënten. De wederpartij klaagt daarover, zou door die afspraken benadeeld zijn, maar is daarin niet ontvankelijk.

26.40 - Aanvullende voorwaarde bij toevoeging is tuchtrechtelijk absoluut ontoelaatbaar. Het beroep op misbruik van tuchtrecht is afgewezen. Het tuchtrecht is gericht op de verantwoording van de advocaat aan de beroepsgroep en de maatschappij.

33.14 – Column: De Toscaanse brandstichting. Advocaat op vakantiebezoek bij vrienden sticht (dronken) brand in de woning en brengt vernielingen aan. Ontoelaatbare privégedragingen kunnen ook onder het tuchtrecht vallen.

Vragen, tips, opmerkingen? Mail: redactie@advocatenblad.nl

Advocaten: Tjitske Cieremans & Robert Sanders
Interview, montage: Erik Jan Bolsius
Eindmontage en mastering: Audiodroom
Illustratie: René van Asselt
Een productie van: Het Advocatenblad

company logo

Over Tuchtcast Passend en geboden

De tuchtcast Passend en geboden is gewijd aan het tuchtrecht voor advocaten. Advocaten Tjitske Cieremans en Robert Sanders praten met Erik Jan Bolsius kort over recente tuchtzaken, gaan wat dieper in op een aantal gevallen en beschrijven in een column een tuchtrechtklassieker.
De tuchtcast Passend en geboden, je maandelijkse portie tuchtrecht op een presenteerblaadje, is een productie van het Advocatenblad. 

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door PO Online

Luister via ...