120 jaar Gezondheidsraad - S01 / E03

Vaccinaties

120 jaar gezondheidsraad : Het rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft in de afgelopen decennia de gezondheid van veel Nederlanders verbeterd. De Gezondheidsraad adviseert over de afwegingen tussen effect van vaccinatie en bijwerkingen, tussen opbrengst en kosten. Over die vaccinatieadviezen vertellen drie sprekers. Bart-Jan Kullberg is voorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar Interne geneeskunde en Infectieziekten. Marion Koopmans is hoogleraar Virologie en lid van de Commissie Vaccinaties en Kees Groeneveld is wetenschappelijk secretaris bij de raad.

company logo

Over 120 jaar Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert de regering en het parlement over relevante gezondheidsvraagstukken. In zijn 120-jarig bestaan bracht de Gezondheidsraad zo’n 3500 adviezen uit, altijd gebaseerd op de stand van de wetenschap. In deze podcastserie praat programmamaker Bart Nelissen met nauw betrokkenen over relevante onderwerpen binnen diverse domeinen van de Gezondheidsraad.