Verslaving in Verbinding - S01 / E07

#7_Wat wil je zien als je in de spiegel kijkt?

Mick vertelt vanuit zijn eigen ervaringen hoe verslavingsgedrag al vroeg in zijn leven wist binnen te sluipen. Hij weet op een boeiende manier een genuanceerd verhaal te vertellen dat bedoeld is om jongeren te doen nadenken over hun eigen gedrag, groepsdruk en over de grote vraag; wie ben ik en wie wil ik zijn? Daarnaast zitten er elementen in die inspirerend kunnen zijn voor ouders, leerkrachten, hulpverleners, vrienden, … . 

Mick kan ook gevraagd worden in scholen om vanuit zijn ervaringen in dialoog te gaan met leerlingen.

company logo

Over Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven

Luister via ...