Verslaving in Verbinding - S01 / E18

#18_Wat kan een link zijn tussen verslavingsgevoeligheid en psychische kwetsbaarheid?

In deze podcast vertelt Liesbet vanuit een persoonlijke en professionele kijk over hoe zij verslavingsgevoeligheid en psychische kwetsbaarheid ervaart. Ze tracht mensen te inspireren hun weg te vinden als ze zelf hiermee worstelen.

Ze heeft zelf ook een professioneel aanbod, waar ze mensen ondersteunt die aan de slag willen gaan met de thema’s die een tevreden leven in de weg staan. Je kan haar bereiken via contentleven@gmail.com – 0471 41 88 06 - https://www.facebook.com/profile.php?id=61552906231252


company logo

Over Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven

Luister via ...