Verslaving in Verbinding - S01 / E15

#15_Tabak en nicotine, een moeilijk verhaal?

Vooral gericht op jongeren gaat Kathleen Vanhove als tabakologe in gesprek met Tom Maes. Tom kent vanuit zijn functie als jongerenwerker in het jeugdhuis van Geel de impact van tabak en nicotine op jongeren. Ze delen een aantal weetjes die ouders, leerkrachten, huisartsen, hulpverleners, rokers, … kunnen helpen om rond dit thema in dialoog te gaan. 

company logo

Over Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven

Luister via ...