Verslaving in Verbinding - S01 / E13

#13_Wat als je de impact voelt van speed op je denken en voelen?

Elie heeft een lange weg afgelegd om te begrijpen hoe het verslavingsbrein in haar werkzaam was / is. Ze heeft met kleine, stevige stappen zich weten te bevrijden uit de klem van speedgebruik. Gaandeweg is ze gaan beseffen dat speed haar niet hielp, maar steeds meer begon tegen te werken. In deze podcast legt ze haar weg uit en geeft ze ingrediënten die mensen kunnen inspireren hun eigen weg te vinden.  

company logo

Over Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven

Luister via ...