Verslaving in Verbinding - S01 / E12

#12_Loslaten of vasthouden als naaste van een verslaafde?

Judith van Broekhoven vertelt nav haar boek Verslaafd (aan mijn) kind over haar ervaringen met een zoon die stilaan wegzakte in verslaving. Ze geeft een inkijk in de roaler coaster van gevoelens, in de afwegingen van wat goed is om te doen. Het is een verhaal waarin ze stilstaat bij verslaving, geeft tussendoor ook wat tips aan de hulpverlening en geeft vooral aanzet om na te denken over grenzen, hoe blijven verbinden en zelfzorg.

Judith heeft ook een facebookgroep Verslaafd aan mijn kind waarin mensen elkaar rond deze thema’s kunnen ondersteunen.


company logo

Over Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven

Luister via ...