Verslaving in Verbinding - S01 / E10

#10_Wat kan de werking van de Verslavingskoepel voor jou betekenen?

Tinne en Magali coördineren de Verslavingskoepel Kempen vzw. In deze podcast stellen ze hun unieke samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen en hun contactgroepen voor. Hun werking richt zich zowel op mensen met een verslaving, op hun naasten en op professionelen. In de podcast gaan we in op de werking zoals ze nu is, uit welke noden de werking is ontstaan en wat ze kan betekenen voor mensen die te maken hebben met verslaving. Meer info kan je vinden op www.verslavingskoepel.be

company logo

Over Verslaving in Verbinding

Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. Dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem er uit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven

Luister via ...