De Erfrechtadvocaat - S03 / E07

S03 E07 De vereffening van de nalatenschap en draagkracht bij kinderalimentatie

In serie 3, aflevering 7 bespreken Joost en Inge de samenloop van de vereffening van de nalatenschap en de verdeling van de nalatenschap. Als uitgangspunt bij een te vereffenen nalatenschap geldt dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend voordat de nalatenschap kan worden verdeeld. Kan van dit uitgangspunt worden afgeweken?

In serie 3, aflevering 7 bespreken Joost en Inge de samenloop van de vereffening van de nalatenschap en de verdeling van de nalatenschap. Als uitgangspunt bij een te vereffenen nalatenschap geldt dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend voordat de nalatenschap kan worden verdeeld. Kan van dit uitgangspunt worden afgeweken?

Drie erfgenamen moeten de nalatenschap van moeder vereffenen. De erfgenamen kunnen echter geen overeenstemming bereiken over de omvang van de nalatenschap. Eén van hen verzoekt daarom de verdeling van de nalatenschap. De vraag waarover de Hoge Raad zich moest buigen was of al tot verdeling kan worden overgegaan indien de vereffening nog niet is voltooid.

Ook komt kinderalimentatie aan bod. Bij de berekening van het te betalen bedrag aan kinderalimentatie, moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de ouder die alimentatie moet betalen en daarom soms ook met zijn of haar schulden.

Door de rechtbank is het bedrag vastgesteld dat de man aan kinderalimentatie voor zijn zoon dient te betalen. Volgens de man is bij het bepalen van zijn draagkracht ten onrechte geen rekening gehouden met zijn lopende schulden. De Hoge Raad moest oordelen of de rechter voldoende had gemotiveerd waarom geen rekening is gehouden met deze schulden.

Joost Diks bespreekt met Inge Diepman de twee uitspraken van de Hoge Raad en de gevolgen hiervan voor de rechtspraktijk.


Over De Erfrechtadvocaat

In deze podcastserie ‘De Erfrechtadvocaat’ van Advocaten Familie- & Erfrecht worden de meest gestelde vragen rondom de erfenis behandeld. Presentatrice Inge Diepman gaat in gesprek met mr. Joost Diks om meer te weten komen over het erfrecht. Aflevering 8 is voorlopig de laatste aflevering van deze podcastserie. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties? Stuur een bericht naar info@familie-erfrecht.nl.

Luister via ...