Podcast C.G. Jung Vereniging Nederland - IVAP - S01 / E09

Systemisch Jung & Jung Systemisch

Systemisch Jung & Jung Systemisch is het thema van deze podcast. Te gast zijn Odette de Theije en Hans Gerding die sinds dit jaar respectievelijk voorzitter en secretaris van de C.G. Jung vereniging zijn.

Drs. Odette de Theije is kinder- en jeugdpsychiater, systemisch werker en trainer/coach. Em. prof. dr. Hans Gerding bekleedde de leerstoel "Metafysica in de geest van de theosofie" aan het Instituut voor Wijsbegeerte (Universiteit Leiden) en was tevens directeur van het Parapsychologisch Instituut.

Anne Pauen gaat met hen in gesprek over zowel de theoretisch georiënteerde "Jung Systemisch" als ervaring georiënteerde "Systemisch Jung" benadering van het transpersoonlijke. Het morfogenetisch veld (Sheldrake), het veld van informatie waarin wij verblijven en het collectief onbewuste (Jung) zijn concepten die in het eerste deel aan bod komen. Daarna verschuift de blik naar de praktijk, met name de potentieel helende werking van de systemische opstelling. Tenslotte komt ook de vraag "Hoe zou Jung hierover denken?" aan de orde. 

Deze podcast wordt u aangeboden door de C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie. Voor meer informatie, zie de website van de vereniging.

Over Podcast C.G. Jung Vereniging Nederland - IVAP

Podcast van de C.G. Jung Vereniging Nederland - IVAP Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie.