Voed de veerkracht! - S01 / E12

Voed de veerkracht #12

#12 Nienke Stoop

In aflevering #11 luisteren we naar Nienke Stoop, holistisch arts en gespecialiseerd in de optimalisatie van gezondheid en vruchtbaarheid, ook al vóór de conceptie. Een warm welkom creëren voor de kinderen die geboren worden en zorgen dat ze veilig en stevig landen… dat is voor haar de essentie van haar werk. Soms zijn er nog ‘oude instellingen’ in lichaam en ziel aanwezig, die je zou kunnen zien als sporen van voorgaande generaties of vroegere levensfases. Deze kunnen ons leven en het leven van onze kinderen belasten en de veerkracht onder druk zetten.

Nienke ziet het afdwalen van alles wat ons dicht bij de basis en de natuur houdt, als oorzaak van gezondheidsproblemen. Het is daarom heel waardevol om nieuwsgierig te zijn naar wat er in je voorgeschiedenis zit, ook als je nog geen idee hebt wat dat zou kunnen zijn. Wanneer het lukt om blokkades weg te nemen en oude patronen los te laten, ontstaat er wat Nienke noemt een transmutatie, een wezenlijke verandering als gevolg van toegenomen bewustzijn en een nieuw inzicht. Rondom de geboorte kunnen we ook dat soort bijzondere overgangen waarnemen en die verdienen liefdevolle aandacht en tijd en stilte. Ze bieden de baby de beste kans op een zachte landing in de wereld en op een begin dat de veerkracht optimaal ondersteunt.

Met het oog daarop is Nienke blij dat er overal initiatieven ontstaan die aansluiten bij wat ook de droom van De Geboortenis was bij oprichting dertien jaar geleden: verspreiding van fysiologische kennis over de vroege levensfase en het luisteren naar de innerlijke wijsheid van vrouwen. De waarde van psycho-emotionele begeleiding is groot en verdient een breed maatschappelijk bewustzijn. Hoe meer veiligheid ouders en professionals in dat proces ervaren, hoe groter de kans op een kansrijke start.

company logo

Over Voed de veerkracht!

Het is zeker: je kindertijd doet ertoe!
Er is geen wetenschappelijke twijfel meer: je kindertijd is het fundament onder je volwassen welzijn en gezondheid. Wat je vroeg in het leven ervaart, vormt de blauwdruk voor alles wat volgt.
Hoe ondersteunend was de omgeving in je jonge jaren? Mocht jij vroeger jezelf zijn? Dan laat je waarschijnlijk ook nu je unieke persoonlijkheid zien. Konden je ouders al je emoties aan: je heftige boosheid, diepe verdriet, wilde blijheid, stille teruggetrokkenheid, uitbundige enthousiasme? Dat vergroot de kans dat je open, empathisch en inspirerend reageert op de authenticiteit van anderen, je vrienden, familie- en gezinsleden, collega’s en buren, doelgroepen waarmee je werkt – je medemensen overal ter wereld.

Veerkracht: resultaat van aandacht en compassie
Wanneer je goed in contact bent met jezelf, als je vooral ook je lijf goed kent, word je je bewust van wat je lichaam je te vertellen heeft. Voel je je veilig of juist niet? Weten hoe je je voelt, is belangrijk voor je stressregulatie. Het wijst je de weg naar wat je nodig hebt. Daarmee voed je je veerkracht: flexibel met omstandigheden kunnen omgaan, zeker ook met de lastige. Aandacht en compassie hebben voor wat je voelt is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Zo voorkom je dat je jezelf kwijtraakt en ziek wordt. Daar komt meer bij kijken dan jij alleen. Hoe je je ontwikkelt, heeft veel te maken met de wereld om je heen. Veerkracht is niet simpelweg een persoonlijke eigenschap. Veerkracht is het resultaat van de dynamiek in een grotere sociale omgeving.

ACE’s – Adverse Childhood Experiences
Er kan van alles misgaan in de ontwikkeling van veerkracht. Bij een kind dat toxische stress ervaart (voortdurende onrust, angst en dreiging), raken stressregulatie en hersenontwikkeling verstoord. Ook het immuunsysteem krijgt daar een tik van mee. Dat kan, nu of later, leiden tot onzekerheid, een negatief of juist opgeblazen zelfbeeld, ongeduld, agressie, zelfdestructie. Zelfs depressie, verslaving of zelfdoding kunnen het gevolg zijn. Hoe bewust zijn we ons van de factoren die veerkracht ondersteunen of juist ondermijnen? Hoe beïnvloedt ons eigen levensverhaal hoe we met anderen omgaan en wat we uitstralen? Hoe laten we als samenleving zien dat we begrijpen wat kinderen nodig hebben in hun vroege levensfase?  Waar zoeken we oorzaken van ziekte?

ACE’s – Awesome Childhood Experiences
In de ACE Aware NL-podcast ‘Voed de veerkracht!’ gaan we met mensen in gesprek over veerkracht. Sommigen vertellen hun persoonlijke verhaal over het overwinnen van de gevolgen van tegenslag. Anderen vertellen hoe ze in hun rol als ouder, therapeut, coach, persoonlijk begeleider, docent of zorgverlener omgaan met hun kinderen, cliënten, bewoners, leerlingen, studenten en patiënten.
Ieder kind verdient de inzet van volwassenen voor zoveel mogelijk Awesome Childhood Experiences, ervaringen die vertrouwen in het leven, de ander en de wereld te stimuleren. En ieder mens verdient compassie voor het verdriet om wat ontbrak en wat destijds moeilijk was of nu nog altijd is.

Van harte welkom!

Heb jij mooie wijsheid te delen over veerkracht? Heb je een verhaal waar anderen veel van kunnen opsteken? Heb je expertise die voor de luisteraars inspirerend is? Dan ontvangen we je graag als gast in onze podcast! De missie van ACE Aware NL is aandacht vragen voor ACE’s, werkend vanuit zeven pijlers: verbinding, compassie, moed, nieuwsgierigheid, vertrouwen, vriendelijkheid en veerkracht.

Hoe voeden we de veerkracht in de kinderen voor wie we zorgen en in het kind in onszelf?

Dát is onze centrale vraag en we zijn nieuwsgierig naar het antwoord dat jij daarop hebt!
Wil je het delen met ons en de luisteraars? Laat je horen – van harte welkom!

Luister via ...

Volg ons op ...