Komt een man niet meer bij de dokter - S01 / E06

Neuropsycholoog Erik Scherder over ‘jong inzetten op krachtiger oud worden’ en het belang van een verrijkte omgeving

Opgroeien in een verrijkte omgeving is van belang voor een mentaal en fysiek krachtiger Nederland. In onze samenleving is dit nog onderbelicht. Dit terwijl onderzoek aantoont dat opgroeien in een verrijkte omgeving een basis legt voor de rest van iemand zijn leven! Ook zetten we zo vroeg in op “jong” oud worden.

Aandacht voor een verrijkte omgeving is van belang en moet hoog op de agenda staan van de beleidsmakers in Nederland!

Mijn gast Erik Scherder vindt dat we af moeten van het stigmatiseren van oud worden. In plaats daarvan is het onszelf blijven uitdagen in een verrijkte omgeving een goed begin. Welke rol heeft de overheid hierin?

In deze podcast komen we er achter hoe we bewustwording creëren om al jong in te zetten op krachtiger oud worden. En krijgen we van Scherder antwoord op de volgende vragen:

  • Wat houdt de stigmatisering van oud worden in?
  • Waarom moeten we stoppen met de stigmatisering van oud worden….
  • Wat houdt een verrijkte omgeving in?
  • Hoe word je “jong” oud?
  • Wat zegt de wetenschap hierover?
  • En hoe krijgen we het thema “verrijkte omgeving” op de agenda van de beleidsmakers?

Over Komt een man niet meer bij de dokter

Mijn ambitie…? De samenleving leefkrachtiger maken. Zowel fysiek als mentaal. Onder andere vol inzetten op preventieve gezondheid en gezondheidsbescherming. En daarvoor is nogal wat nodig, want:

  • Hoe promoot je een gezonde leefstijl in de samenleving?
  • Op welke manier zorg je voor daadwerkelijke gedragsverandering
  • En hoe richt je de strategie van je organisatie zo in dat je optimaal bijdraagt aan leefkracht?

Mijn naam is Alja Sluiter. Ik ben huisarts, leefstijlarts en beleidsmaker en zoek samen met inspirerende professionals naar een praktische vertaalslag: hoe bereik je mensen écht? En hoe vertaal je beleid op papier naar daadwerkelijk doén! Een serie podcasts met inspirerende voorbeelden, valkuilen en best practises. 

Luister via ...