AI en Onderwijs - S01 / E08

AI & Ethiek in je curriculum

in gesprek met Pascal Wiggers, Associate Lector Responsible Artificial Intelligence (AI)

In aflevering 8 van de podcastreeks "AI en Onderwijs" gaan Liza en Thijs van Metis Onderwijsadvies in gesprek met Pascal Wiggers, Associate Lector Responsible AI aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze bespreken de ethische uitdagingen van AI-technologieën zoals ChatGPT in het onderwijs en hoe de HvA hier verantwoord mee omgaat. Denk daarbij aan vragen als: wat zijn de risico's van vooringenomenheid en discriminatie in AI, hoe kunnen we transparantie en verantwoording waarborgen, en welke invloed heeft de inzet van AI op de privacy van studenten en docenten?

Pascal geeft in de aflevering concrete handvatten hoe hij deze ethische vraagstukken bespreekt met studenten en hoe hij hen stimuleert om kritisch te blijven nadenken over de impact van AI op de samenleving. Ook deelt hij zijn inzichten over de toekomst van AI in het onderwijs en benadrukt het belang van menselijke waarden en een continue dialoog over ethische kwesties.

Deze aflevering biedt waardevolle inzichten in de ethische aspecten van AI in het onderwijs en de verantwoordelijkheden van onderwijsinstellingen en individuen bij het omarmen van deze technologie. Het laat zien dat het belangrijk is om als onderwijssector proactief en kritisch te blijven kijken naar de mogelijkheden en risico's van AI en daarbij de menselijke waarden en belangen centraal te stellen.

company logo

Over AI en Onderwijs

In de podcastreeks 'AI en onderwijs' van Metis Onderwijsadvies, gaan we in gesprek met experts om de impact van chatGPT en andere AI toepassingen op het onderwijs in Nederland te onderzoeken. We leggen uit wat het is en bespreken de mogelijkheden en gevaren voor het onderwijs.

Luister via ...

Volg ons op ...